Hopp til innhold

Informasjon om phd prosjekt til Ragnvald

Ragnvald startet 1.jan 2018 på OsloMet som stipendiat. Prosjektbeskrivelsen kan du laste ned her.

I prosjekbeskrivelsen står det at jeg ønsker å starte et eget opplæringskontor. Dette har jeg ikke fått lov å gjøre av Akershus fylkeskommune. Vi vil derfor heller definere oss som et læringssenter som hjelper ungdommer inn i salgsfaget i tett samarbeid med NAV og et opplæringskontor slik at vi kan gjøre alt det som jeg ønsket i prosjektet. Se mer info her

Omsorgsverket AS er et firma med svært mange ulike forretningsområder. Disse kan du lese mer om her

PHD prosjektet varer fra 1.jan 2018 til 31.des 2021. Omsorgsverket og aktivitetene der skal gå videre også etter PHD prosjektet

Phd prosjektet vil ikke bli endret vesentlig selv om Omsorgsverket AS ikke selv kan være lærebedrift eller opplæringskontor. Vi vil nå være et læringssenter som er en "fri" tittel som forteller at vi er et senter for læring - vi vil nå foreløpig konsentere oss om salgsfaget men ser at det kan være behov for flere fag senere.

Vi vil samarbeide med et annet opplæringskontor for at ungdommer skal få bli lærling eller lærekandidat i medlemsbedriftene deres.

Før ungdommene begynner på dette vil vi ved hjelp av NAV tilby å hjelpe ungdommer til å få arbeidstrening i vårt eget firma Omsorgsverket AS som jobber med markedsføring, salg og tilrettelegging for konserter og andre aktiviteter for bedrifter og organisasjoner.

Markedsføring, salg og gjennomføring av konserter og ulike arrangementer som Grønn Helg, og salg av brukte klær er noe av det Omsorgsverket AS jobber med sammen med ungdommene.

I utgangspunktet kan de fleste bedrifter bli godkjent som lærebedrifter i salgsfaget hvis man bare har hatt 5 års arbeidserfaring med salgsfaget.

På denne måten kan ungdom som vi hjelper fortsatt bli lærekandidater selv om de da ikke kan bli det gjennom vårt firma som læringssenter, men ungdommene kan bli lærekandidater gjennom opplæringskontoret vi samarbeider med.

Til phd prosjektet vil vi hente inn "data" i form av erfaringer og intervjuer fra ungdommene vi samarbeider med samt andre opplæringskontor slik at denne delen av arbeidet også kommer med i oppgaven.

Litt mer info om saken:

Omsorgsverket AS blir ikke godkjent av Akershus fylkeskommune som eget opplæringskontor pr mai 2019. Saken er behandlet i klageutvalget og vil nå bli sendt videre til klage i høyere klageutvalg. Omsorgsverket AS starter derfor et læringssenter som samarbeider tett med et annet opplæringskontor.

Fylkeskommunen mener jeg ikke har tilstrekkelig kompetanse i salgsfaget. Jeg har vært lærer i Salg og service på vg1, vg2 og vg3 nivå i 12 år. Sittet to år i ekamensnemd og lagd oppgaver til eksamen i salgsfaget. I tillegg har jeg drevet firmaet Romerike Internett i 20 år samt hatt styreverv i salgsbedriften Holars AS i 20 år.

Vi mener også at Omsorgsverket AS er en tydelig salgsbedrift med klare oppgaver innenfor salg og markedsføring som tilfredstiller kravene til Salgsfaget. Mine kvalifikasjoner har vært tilstrekkelig til å få godkjent min PHD på Oslomet så jeg er ikke bekymret for å ikke ha gode nok kvalifikasjoner for å hjelpe ungdom.

Mens saken går til behandling i høyere klageutvalg løses utfordringen med at vi blir et læringssenter som samarbeider tett med et opplæringskontor. Vi får derfor mulighet til å hjelpe alle ungdom frem til lærling eller lærekandidat i salgsfaget.

Et læringssenter er en "fri" tittel som alle kan ta hvis de holder på med opplæring. Som eksempel er det et privat firma på utøya som kalles Utøya læringssenter. Andre læringssenter er knyttet til bilblioteker eller andre senter for læring.

På vår informasjonside om læringssenteret kan du lese mer om vårt tilbud.

Ta gjerne kontakt med meg om phd prosjektet på mobil 95751335 eller ragnval@oslomet.no 

Som endel av phd prosjektet skal også www.yrk.no lanseres med resultater fra forskningen og tydlige film eksempler på hvordan man kan jobbe med praktisk og konkret opplæring i yrkesfag.

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring